Zitdagen invullen belastingsaangifte


woensdag, 18 mei, 2016
Zitdagen invullen belastingsaangifte

Heb je hulp nodig bij het invullen van jouw belastingsaangifte voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015)?

Dan kan je terecht op woensdag 1 juni 2016 in sportcentrum De Tumkens te Betekom of op donderdag 2 juni in de woning Spiessens (gelegen naast het gemeentehuis). Deze zitdagen vinden plaats van 9.00 tot 11.30 u en van 13.00 tot 15.00 u.

Staat de zitdag genoteerd in jouw agenda? Stel dan zeker een dossier samen met jouw inkomstenfiches van 2015, het strookje van jouw in 2015 ontvangen vakantiegeld, jouw aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing, het aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar 2015, de fiscale vrijstellingsattesten van de in de loop van het jaar 2015 afgesloten hypothecaire leningen en levensverzekeringscontracten, betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, kapitaalaflossingen, intresten, onderhoudsgelden en kinderopvang, bewijzen van de in 2015 gedane voorafbetalingen, de opgave van de werkelijke beroepskosten en andere nuttige documenten die kunnen helpen bij het invullen van de aangifte. Vergeet ook jouw identiteitskaart en de PIN-code niet mee te brengen. Let op! Bij een gemeenschappelijke aangifte heb je ook die van jouw partner nodig.