Wat met water bij energieschaarste?


vrijdag, 14 november, 2014
watergroep

Tijdens de afschakeling kan ook de drinkwatervoorziening problemen ondervinden.  In normale omstandigheden bevatten de watertorens en -reservoirs een voldoende watervoorraad om enkele uren te overbruggen bij een tijdelijke stroomuitval.  De medewerkers van De Watergroep zullen er dan ook voor zorgen dat alle torens en reservoirs op voorhand goed gevuld zijn.  Om eventuele problemen zo beperkt mogelijk te houden, worden voor alle installaties een risicoanalyse en actieplan uitgewerkt.  Ook jij kan helpen!  Als je bij een stroomuitval zo weinig mogelijk water verbruikt, zorg je ervoor dat de beschikbare voorraden langer verder kunnen.  Is de drankwatertoevoer ondanks alle voorzorgen toch onderbroken?  Draai dan alle kranen dicht, zodat je geen nutteloos water verbruikt zodra de watervoorziening opnieuw opstart.

Waar pompinstallaties nodig zijn om het water tot bij de klanten te brengen, zullen wel problemen optreden.  Dit geldt vooral op hoger gelegen plaatsen en in hoge appartementsgebouwen met een private drukverhogingsinstallatie.  Hou er ook rekening mee dat een lagere druk op het waterleidingnet tijdelijk kan zorgen voor een verstoring van de drinkwaterkwaliteit.  Door opwoeling van bezinksel in het leidingnet kan het water troebel worden en verkleuren.  Dit houdt geen risico in voor de gezondheid.  Na verloop van tijd zal het leidingwater opnieuw helder worden.

Voor vragen over de drinkwatervoorziening tijdens een aangekondigde afschakeling kan je terecht bij De Watergroep via het klantennummer 02/238.96.99 of via de website www.dewatergroep.be

Wil je op de hoogte blijven van de toestand in de gemeente?  Hou dan de website en de facebookpagina van het gemeentebestuur in het oog.  Bekijk ook regelmatig de nationale pers.  Wil je graag bijkomende informatie?  Dan kan je contact opnemen met de dienst noodplanning via noodplanning@begijnendijk.be

 

Lees meer