Wat in geval van stroomschaarste deze winter?


vrijdag, 14 november, 2014
afschakelplan

De electriciteitsvoorziening tijdens de komende winter houdt iedereen bezig.  Het vooruitzicht bestaat immers dat enkele stroomcentrales buiten gebruik raken, met mogelijke stroomtekorten tot gevolg.  De nieuwsberichten hieromtrent roepen heel wat vragen op.  Toch is het nog niet zover.  Netbeheerder Elia zal al het mogelijke doen om de nodige hoeveelheid electriciteit te voorzien uit het binnen- en buitenland, maar de kans bestaat dat ook Begijnendijk het enkele uren zonder stroom zal moeten stellen.

Als er zich een electriciteitstekort voordoet, treedt het federale afschakelplan voor electriciteit in werking.  Het afschakelplan omvat een aantal voorbereidende maatregelen die de overheid kan nemen vooraleer er afgeschakeld moet worden, zoals het doven van de openbare verlichting en een oproep aan de bevolking om alle niet-noodzakelijke stroomverbruik enkele uren uit te stellen.  Als iedereen zijn steentje bijdraagt, hoeft het misschien zo ver niet te komen.  Ook jij kan thuis en op het werk vast nog heel wat stroom besparen.  Pas als de maatregelen niet voldoende blijken te zijn en er echt te weinig stroom beschikbaar is om aan de behoeften te voldoen, gaat Elia in samensrpaak met de minister van Economie over tot afschakeling en wordt beslist om electriciteitscabines enkele uren af te schakelen.

Voor de afschakeling zelf werd het plan gebaseerd op zes zones, waarbij zone 6 als eerste in aanmerking komt om afgeschakeld te worden, gevolgd door zone 5, zone 4, enz.  Begijnendijk werd ingedeeld in zone 6 en wordt dus in de eerste fase uitgeschakeld.  Een afschakeling houdt in dat er vanaf 17u en voor een termijn van max. 3 uur geen electriciteit is.  Bij een dreigend stroomtekort zal de federale overheid iedereen hiervan een week op voorhand op de hoogte brengen.  De betrokken zone kan pas een dag voordien gewaarschuwd worden.  Je weet dus een week op voorhand of een afschakeling mogelijk is en een dag op voorhand of de afschakeling effectief zal plaatsvinden.

Welke zones afgeschakeld worden en hoe lang de afschakeling zal duren, hangt af van de stroomschaarste.  Lijnen met prioritaire klanten, zoals ziekenhuizen, worden meteen terug ingeschakeld.  Zodra de periode van noodzakelijke afschakeling voorbij is, worden de andere lijnen opnieuw ingeschakeld.

De storingsnummers voor electriciteit en aardgas blijven bereikbaar.  Op www.infrax.be vind je een lijst met straten die tijdens een periode van schaarste mogelijk worden afgeschakeld.  Let op!  De stroom bij jouw thuis komt niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn.  Of je al dan niet wordt afgeschakeld, hangt af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik en of de cabine/vertreklijn waarmee jij verbonden bent wel of niet in dienst blijft.