Verdubbeling mantelzorgpremie


zondag, 15 januari, 2017
Mantelzorg

Het OCMW van Begijnendijk heeft de mantelzorgpremie verdubbeld. Op jaarbasis kunnen inwoners 120 euro ontvangen als ze een ziek familielid opvangen. Voordien lag het plafond van dit bedrag op zestig euro.

De verdubbeling is een onmiddellijk gevolg van het overdragen van de dienst Gezinszorg aan de Landelijke Thuiszorg. Hierdoor komt extra geld vrij dat meteen opnieuw ter beschikking kan gesteld worden van mensen die het nodig hebben, namelijk de mantelzorgers. Bovendien kan, wie twaalf punten scoort op het specifieke integratieformulier, rekenen op een hogere premie. Deze personen kunnen 180 euro op jaarbasis krijgen.

 

 

Documenten