Verdeling lerarenkaart 2016


zondag, 20 september, 2015
Lerarenkaart

Het tijdschrift Klasse gaat vanaf volgend jaar de lerarenkaarten niet meer opsturen. Daarom is de vraag gekomen aan de bibliotheek om deze kaart aan alle leerkrachten van de gemeente te geven.

Het maandelijkse onderwijstijdschrift ‘Klasse voor leerkrachten', uitgegeven door de Vlaamse overheid, verstuurt tot eind 2015 gratis en automatisch de lerarenkaarten naar het thuisadres van alle leerkrachten van het basis-, secundair en hoger onderwijs, van het volwassenenonderwijs en van de basiseducatie in Vlaanderen.

De lerarenkaart is een legitimatiekaart waarbij de betrokken leraar bewijst in het Vlaamse onderwijs te werken. Deze kaart wordt door heel wat organisaties erkend als legitimatiebewijs om gratis toegang, kortingen en andere voordelen te verlenen aan leerkrachten.

De openbare bibliotheek is een neutrale, openbare plaats met een nauwe band met het onderwijs en met veel lokale vestigingen. Vandaar de keuze om de lerarenkaart via dit exclusief verdeelpunt te laten verspreiden.

Begijnendijk is op het voorstel ingegaan, waardoor de leerkrachten die in onze gemeente wonen de lerarenkaart vanaf 2016 kunnen afhalen in onze bibliotheek.
Voor deze dienst zal nog promotie gemaakt worden via de kanalen van Klasse, Bibnet en Locus en uiteraard ook via onze folderkrant en de scholen.