Ter beschikkingstelling gemeentelijke zalen


zaterdag, 25 juni, 2016

De gemeenteraad keurde in zitting van 16 juni 2016 het nieuwe “reglement terbeschikkingstelling van zalen voor occasioneel gebruik” goed. Het vormt een duidelijk en eenvormig document voor het gebruik van in totaal zeven gemeentelijke lokalen. Tot op heden bestond er enkel een huurreglement voor de zalen en lokalen van de gemeentelijke basisscholen en een retributiereglement voor het sportcentrum.

 

Schepen van cultuur, Bart Willems is erg opgetogen met het nieuwe reglement. “Het belangrijkste is dat de eigen verenigingen nu eindelijk kunnen beschikken over vier lokalen waar ze gratis kunnen vergaderen. Het betreft het lokaal achter het politiebureau, de lokalen van de muziekschool, de woning Spiessens en het buurthuis Joos Vissenaekens (voormalig jeugdhuis). Logistieke ondersteuning vinden wij als partij zeer belangrijk.”

 

Het reglement geeft een overzicht van welke gebruikers op welke locatie terecht kunnen, welke activiteiten er al dan niet kunnen plaatsvinden, de procedure voor de aanvraag en het retributiereglement.