Stemrecht voor Europese burgers in België


woensdag, 19 februari, 2014
In de 28 lidstaten van de Europse Unie worden op zondag 25 mei 2014 ook de 751 leden van het Europees Parlement verkozen. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar de Belgische nationaliteit niet heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen voor de kandidaten op Belgische lijsten. De inschrijving op de kiezerslijst kan aangevraagd worden tot en met 28 februari 2014 bij de mensen van de dienst burgerzaken.
Om te kunnen stemmen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
- De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten.
- Op 1 maart 2014 jouw hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben.
- Minstens 18 jaar oud zijn op 25 mei 2014 en niet uitgesloten of geschorst zijn uit het kiesrecht.
- Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.
Om te bewijzen dat jouw aanvraag tot inschrijving persoonlijk en vrijwillig is, moet je bij jouw inschrijving een identiteitsdocument voorleggen. Werd je reeds als kiezer erkend, zoals voor de verkiezingen van juni 2009? Dan moet je geen nieuwe aanvraag indienen als je nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden.
Let op! In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je dus wettelijk verplicht om op 25 mei 2014 te gaan stemmen.
 
 
Meer informatie?  
Dienst burgerzaken
tel. 016 53 66 66
bevolking@begijnendijk.be