Schoolbrochures De Puzzel en De Klimroos


woensdag, 31 augustus, 2016

Afgelopen zomervakantie hebben de directies van De Puzzel en De Klimroos gewerkt aan een update van de schoolbrochures. De schoolbrochures zijn opgebouwd uit het pedagogisch project, het schoolreglement en de infobrochure.

Het pedagogisch project stelt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen onze gemeente voor. Het schoolreglement regelt de afspraken tussen de leerlingen en ouders enerzijds en de school en het schoolbestuur anderzijds. In de infobrochure staan alle specifieke afspraken en de werking van de school uitgelegd.

Deze legislatuur zijn er enkele nieuwigheden in de infobrochure opgenomen.

Voor de Puzzel is er een nieuwe regeling over het verlaten van de school. Afhankelijk van hoe je kind wordt afgehaald, moet het kind langs een bepaalde uitgang naar buiten. De busregeling is ook gewijzigd. De gemeente organiseert ’s morgens en ’s avonds een bustoer voor de kinderen. We hebben abonnementen ingevoerd en rijden vanaf dit schooljaar met 1 bus voor de 3 scholen in onze gemeente. Sinds dit schooljaar zijn ook de lesuren aangepast. De organisatie van de toezichten wordt ook verder toegelicht.

 In de Puzzel is er vanaf de kleuterklas elk jaar een klaswissel. De facturatie van de kosten gebeurt via de gemeente 3x per jaar.

Tevens promoot de school nog steeds het  "water" drinken en op woensdag de" fruitdag".

Voor de Klimroos is ook de nieuwe busregeling opgenomen en ook een nieuwe regeling voor het verlaten van de school. In 2 leerjaren van de lagere school gaat dit schooljaar ook co-teaching toegepast worden. Hierover kunnen de ouders wat meer info vinden in de infobrochure. De Klimroos neemt ook deel aan het project “Ik-drink-slim” en het fruitproject.

Als je als ouders nog vragen hebt, kijk zeker eens op de website van de school en je kan ook altijd contact opnemen met de scholen.

De teams van De Puzzel en De Klimroos zijn alvast klaar voor de start van het nieuwe schooljaar. Tijdens de vakantie werden er ook heel wat klusjes opgeknapt in de scholen. Enkele leerkrachten verhuisden van lokaal en zorgden ervoor dat hun nieuwe klaslokaal tip top in orde is bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. In De Puzzel kregen enkele klassen ook een likje verf, er werden nieuwe leggers gehangen, nieuwe kapstokken,… In De Klimroos hebben ze opgeruimd en enkele herstellingswerken uitgevoerd. De klas aan de turnzaal kreeg  een nieuw sas en ook de ventilatie werd hier aangepast.

Wij zijn er klaar voor! “Ik wens alle kinderen, leerkrachten en directies een fijne start van het nieuwe schooljaar “, zegt Martine Ooms, schepen van onderwijs.