Onderwijs


maandag, 30 juni, 2014

Op de gemeenteraad van 16/06/2014 werden mbt de lagere scholen in onze gemeente volgende punten beslist:

1. Lestijdenpakket 2014-2015 gemeentescholen

De uren die ons vanuit het ministerie toegekend worden, werden zo optimaal mogelijk ingezet teneinde grote klassen van 35 leerlingen of meer te vermijden.  Een tweede aandachtspunt zijn de ICT-uren: de uren die toegekend worden door het ministerie, zijn dezelfde als afgelopen schooljaar.  De vorige jaren waren er nog extra uren beschikbaar om in te zetten op ICT, die zijn voor het schooljaar 2014-2015 helaas niet beschikbaar.

2. Reglement en tarieven leerlingenvervoer

Onze gemeente organiseert al vele jaren het leerlingenvervoer op haar grondgebied.  Het huidige reglement is echter verouderd en ook de tarieven werden sinds lang niet meer aangepast.  Na een kosten/baten-analyse werd een nieuw reglement opgesteld dat opgenomen wordt in de schoolbrochures van De Puzzel, De Klimroos en 't Sjibke.
Vanaf 1 september 2014 wordt er enkel nog gewerkt met abonnementen.  Bij het begin van elk trimester kunnen de ouders kiezen voor een halftijds of voltijds abonnement.  De afrekening gebeurt via de schoolrekening.
Voor alle details: zie de schoolbrochures.

3. Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2014-2015

Deze dagen werden per school vastgelegd, in overleg met het leerkrachtenteam.
De Klimroos: verlofdagen op 10 november 2014 en 16 maart 2015.
De Puzzel: verlofdagen op 13, 27 en 28 mei 2015.
De pedagogische studiedagen werden voor beide scholen vastgelegd op 24 september 2014, 8 oktober 2014 en 21 januari 2015.