Meer sociale woningen


donderdag, 16 januari, 2014
Meer sociale woningen

De OCMW-raad besliste om haar eigendom aan de Seypstraat te laten ontwikkelen voor de bouw van +/- 10 sociale woningen. De vennootschap Sociaal Wonen Arrondissement Leuven heeft de intentie om de wijk Het Everbeur uit te breiden met 60 woningen. Ook op de Tumkensberg plant Interleuven een uitbreiding. Volkswoningbouw tenslotte voorziet 10 appartementen op de hoek Gelroodsestw/Pastorijstraat in Betekom.

Al deze initiatieven moeten er toe leiden dat alle jonge bewoners en kandidaat kopers in onze gemeente snel een betaalbare woning kunnen vinden. Momenteel is het aanbod aan bouwkavels te beperkt en zijn de aangeboden bouwkavels en woningen vrij duur.

 

Om het vinden van een huur- of koopwoning snel en efficiënt te laten verlopen zal de gemeente binnenkort een woonloket aanbieden om toekomstige huurders en kopers verder te helpen.