Meer controles in onze gemeente


zaterdag, 14 oktober, 2017
Meer controles in onze gemeente

Waterstraat Begijnendijk..één van de straten in onze gemeente die gebruikt wordt als sluipweg en autobaan! Door het alsmaar toenemende sluipverkeer en snelheidsduivels komt de veiligheid van onze kinderen, fietsers, voetgangers, enz in het gedrang! 

Om dit tegen te gaan zullen er meer controles gebeuren op plaatselijke verkeer en snelheid! 
 
Niet alleen in de Waterstraat maar in de ganse gemeente zullen meer controles gebeuren! De nultolerantie op snelheid zal dan ook toegepast worden!