Mantelzorgpremie verlaagd


zondag, 2 februari, 2014
Mantelzorgpremie verlaagd

In Vlaanderen kennen we 2 mantelzorgpremies. De ene is wettelijk geregeld en wordt door de Vlaamse Zorgkas uitgekeerd.  Elke werkende Vlaming stort daarvoor een jaarlijkse bijdrage van € 25.  Zwaar hulpbehoevende personen kunnen via deze kas een maandelijkse tegemoetkoming krijgen in de kosten van oppas, poetshulp, vervoerskosten of voor aankoop of aanpassing van hulpmiddelen.  De Vlaamse zorgverzekering komt ook tussen in de kosten voor residentiële zorg en voor mantel- en thuiszorg.  Deze tegemoetkoming kan tot € 150 per maand bedragen.

Sommigen kunnen hier bovenop nog een andere vergoeding krijgen.  Alle inlichtingen hierover kunnen op het OCMW bekomen worden.

 

De tweede mantelzorgpremie heeft geen wettelijke basis. Elke gemeente kan hiervoor zelf de voorwaarden bepalen.

Van de 308 Vlaamse gemeenten geven er 209 (= 68%) een premie.  Op deze manier erkennen ze het belang van mantelzorgers en laten ze hun waardering zien voor zijn/haar vrijwillige en belangeloze inzet.  36% van deze gemeenten hebben minder dan 50 mantelzorgers, 15% hebben er meer dan 200.  Met 280 mantelzorgers in 2013 valt onze gemeente duidelijk in deze laatste groep.

In andere gemeenten varieert de premie van € 2 tot € 75 per maand.  Vanaf 2014 zal die in Begijnendijk-Betekom € 60 per jaar bedragen.  Dit is het gevolg van enerzijds de vermindering van subsidies van de Vlaamse Overheid, anderzijds van de explosieve toename van het aantal mantelzorgers.

De vrijgekomen budgetten zullen gebruikt worden voor de aanstelling van een arbeidstrajectbegeleider en de blijvende ondersteuning voor de groepswerking van het OCMW.  Deze groepswerking kan vanaf 2014 immers niet langer genieten van de provinciale subsidie van € 3.500.  Met de verschuiving van deze budgetten staat het gemeentebestuur op haar beurt garant voor de waarborging van twee grondwettelijke rechten, nl. het recht op tewerkstelling en het recht op maatschappelijke integratie.

 

CD&V-raadsleden voor OCMW en gemeente: René De Proost, Tom Van Esse, Martine Ooms, Magda Van Goolen, Bart Willems