Jeugdverenigingen pakken zwerfvuil aan


zaterdag, 10 december, 2016
Jeugdverenigingen pakken zwerfvuil aan

Iedereen weet dat afval naar behoren gesorteerd dient te worden. Toch blijft zwerfvuil echter een hardnekkig probleem in de gemeente. Om dit aan te pakken, hebben het gemeentebestuur en de jeugdraad afgesproken dat de jeugdverenigingen die deel uitmaken van de jeugdraad jaarlijks twee opruimacties zullen organiseren. Het nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd en de eerste actie reeds georganiseerd. Wij willen de jeugdverenigingen in onze gemeente dan ook van harte bedanken voor deze actie!