Hilde en Martine Ooms in de bres voor Noord-Zuid-werking


dinsdag, 11 juni, 2013
Gouden 11

Begin juni kwamen de CD&V-bestuursleden Hilde Ooms en Martine Ooms twee keer in de actualiteit omwille van hun inzet voor de Noord-Zuid-Werking in onze gemeente.

Hilde is al zeer vele jaren betrokken bij diverse actiegroepen die op parochieel en gemeentelijk vlak actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking zoals Reik elkaar de Hand, Welzijnszorg, ea. 
Op zaterdag 1 juni ontving de gemeentelijke 11.11.11-kern Begijnendijk-Betekom in Leuven de wisselbeker ‘De Gouden Elf’ als erkenning voor de vele acties die in de gemeente worden op touw gezet rond ontwikkelingssamenwerking door diverse organisaties. 
Proficiat aan allen die deze trofee mee hebben helpen verdienen!

Schepen van ontwikkelingssamenwerking Martine Ooms heeft zonet de start gegeven van het GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit). 
Via deze adviesraad wil ze de diverse acties in onze gemeente coördineren en het noord-zuid-werk verder ondersteunen. 
Meer weten?  Zin om mee te werken?  contacteer Martine.Ooms@Begijnendijk.be