Elektronische machtiging (leurkaart) verplicht vanaf 1 april 2014


woensdag, 19 maart, 2014

Sinds 1 april 2013 worden de machtigingen voor ambulante activiteiten, de zogenaamde leurkaarten, uitgereikt op een elektronische kaart (inforumnr. 272809). Handelaars kregen één jaar de tijd om zich aan te passen en een aanvraag in te dienen, voor een bedrag van 13 euro. Handelaars moeten alle geldige papieren leurkaarten uiterlijk op 31 maart 2014 inleveren bij een erkend ondernemingsloket. Na deze datum zal de wijziging van papieren naar elektronische leurkaart veel duurder zijn voor een handelaar, namelijk minstens 100 euro. Zonder nieuwe kaart kan de handelaar bovendien zijn abonnement op een markt verliezen. Ambulante handelaars die nog niet in orde zijn, moeten zich zo vlug mogelijk wenden tot een erkend ondernemingsloket. Voor kermismachtigingen (kermisattracties, kermisgastronomie met bediening aan tafel) is geen elektronische machtiging nodig. Gezien de huidige toevloed van aanvragen tot omruiling, met een langere leveringstermijn van de machtigingen als gevolg, riskeert de ambulante handelaar die de omruiling van zijn papieren machtiging(en) eind maart 2014 aanvraagt, zijn beveiligde kaart(en) pas na 1 april te ontvangen. Opdat hij zijn ambulante activiteit zonder problemen kan voortzetten, zullen de ondernemingsloketten hem een attest bezorgen ter vervanging van zijn machtiging, geldig vanaf 1 april tot het ogenblik van de ontvangst van zijn beveiligde kaart(en) en uiterlijk tot 30 april 2014. Dit attest moeten de ondernemingsloketten aan alle ambulante handelaars uitreiken die de omruiling van hun machtiging(en) tussen 17 maart en 31 maart aanvragen.

 

Documenten