Dag van de Plaatselijke Kunstenaar met Cultuurprijs 2014


dinsdag, 25 februari, 2014
In het kader van de ‘Week van de Amateurkunsten (WAK)’ organiseren de mensen van de cultuurraad tijdens het weekend van 26 en 27 april 2014 opnieuw de kunsttentoonstelling ‘Dag van de Plaatselijke Kunstenaar’. Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in sportcentrum De Tumkens te Betekom.
 
Het WAK koos in 2014 ‘De Groote Kunst’ als thema. Wat betekent kunst in oorlogstijd? Hoe reflecteert oorlog in de kunst? Ook in Begijnendijk worden immers een aantal activiteiten gepland voor de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’. Heb je belangstelling om een aantal werken te exposeren of ken je iemand die wil deelnemen aan de ‘Dag van de Plaatselijke Kunstenaar’? Laat het dan zeker weten aan de mensen van de cultuurdienst via cultuurdienst@begijnendijk.be.
 
Cultuurprijs 2014
Naar aanleiding van de ’Dag van de Plaatselijke Kunstenaar’ wordt op zaterdag 26 april 2014 ‘De Cultuurprijs 2014’ uitgereikt. De ‘Cultuurprijs’ wordt toegekend aan één persoon of vereniging om één van de volgende redenen:
- een opmerkelijke prestatie op cultureel vlak geleverd hebben in het afgelopen jaar;
- zich verdienstelijk gemaakt hebben op vlak van cultuurbeoefening en cultuurspreiding;
- als bekroning van een verdienstelijke loopbaan op cultureel vlak.
 
Een persoon of vereniging kan slechts éénmalig ‘De Cultuurprijs’ ontvangen. De prijs is voorbehouden aan de inwoners van Begijnendijk en Betekom. Om in aanmerking te komen moet iemand genomineerd of voorgedragen worden. Het is zeer belangrijk dat de nominaties goed gemotiveerd zijn! Geef dan ook duidelijk de redenen waarom je denkt dat een bepaalde persoon of vereniging in aanmerking komt voor ‘De Cultuurprijs 2014’.
De gemotiveerde voordrachten en nominaties kunnen voor 15 maart 2014 schriftelijk ingediend worden bij de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid Begijnendijk en Betekom, Maria Verduyckt, voorzitter, Pandhoevestraat 67 te 3130 Begijnendijk.