Bevolkingsvergadering ‘Beleidsplan Mobiliteit in Begijnendijk’


vrijdag, 21 november, 2014
   

In de meerjarenplanning voor de beleidsperiode 2014-2019 werd opgenomen dat het gemeentebestuur wil voorzien in een goede en veilige verkeersinfrastructuur.  Het gemeentebestuur is dan ook sinds 2013 bezig haar mobiliteitsplan, het beleidsplan inzake verkeer, verkeersveiligheid en toegankelijkheid, te verbreden en te verdiepen. Zo werd in zitting van de gemeenteraad van 26 augustus 2013 de oprichting van een mobiliteitsraad goedgekeurd. Deze raad verleent zowel op eigen initiatief als op vraag van het bestuur advies over het te volgen beleid op vlak van gemeentelijke aangelegenheden of problemen in verband met mobiliteit en verkeer.

Om de knelpunten en gevoeligheden inzake mobiliteit in kaart te brengen, organiseerde het gemeentebestuur op 24 september 2013 een bevolkingsvergadering. Eind 2013 werden op basis van de verkregen gegevens een aantal onderzoeksmaatregelen uitgewerkt en de nodige onderzoeken en metingen uitgevoerd. Op 29 januari 2014 werden de resultaten van deze metingen toegelicht. Ondertussen is het mobiliteitsplan in opmaak. Om de krachtlijnen die het mobiliteitsbeleid de komende jaren zullen bepalen toe te lichten, organiseert het gemeentebestuur op maandag 1 december 2014 om 19.30 u een bevolkingsvergadering in de refter van gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te Begijnendijk.

Wil je graag meer info? Dan kan je contact opnemen met de medewerkers van de dienst mobiliteit, tel. 016 53 66 71, mobiliteit@begijnendijk.be.