Asbest in kinderopvang Stekelbees


dinsdag, 30 september, 2014

Tijdens de gemeenteraad van 22 september 2014 vroeg de oppositie een interpellatie m.b.t. de infrastructuur van kinderopvang Stekelbees te Betekom aan. Ze wisten te melden dat er in juni een gat in de muur van het lokaal werd vastgesteld en dat deze met behulp van een plank werd dichtgemaakt. Ze hadden ook opgevangen/gehoord dat er asbest aanwezig is in de lokalen. Ze vonden dit onverantwoord en vroegen tijdens de gemeenteraad van september actie.

Het gemeentebestuur is op de hoogte van de aanwezigheid van asbest in de lokalen.  In de beschadigde muur die ondertussen reeds hersteld was, zit echter geen asbest.

Wat betreft een aantal andere muren in de opvang wordt verder bekeken welke mogelijke preventieve maatregelen kunnen getroffen worden in overleg met de preventieadviseur van Landelijke Kinderopvang en de technische dienst van de gemeente. Op dit moment is er geen direct gevaar en kunnen de kinderen dus verder op een veilige manier opgevangen worden.